Emile Valentijn (*1964) is een van de laatste ambachtelijke instrumentmakers voor vliegtuigen. ‘Ik had een vak dat niet meer bestond,’ vertelt Valentijn over ‘zijn’ klas boordtechnici bij KLM in 1987. Het vak verdween toen de computer kwam. Maar Valentijn is nog steeds instrumentmaker voor rijdend militair materieel uit eerdere decennia. Daarmee houdt hij de herinnering aan de tijd en het ambacht van zijn voorgangers – uit WO II en Nederlands Indië – levend.

documentaire door Sam Kennedy, Frank van‘t Woudt en Stijn van Kervel (studenten van designLAB)