Schiere –grijze- paling kun je roken, de rode aal is vooral geschikt om te stoven en te bakken, vertelt Gaele Postma, van de palingrokerij met dezelfde naam. Postma rookt eigen, in het wild gevangen paling. Hij is beroepsvisser met legaal vangstquotum in Zoutkamp. Zijn paling wordt na de vangst verdoofd in de diepvries en dan gevild. Het rookproces luistert nauw. Eerst wordt de paling licht gedroogd op lage temperatuur, daarna begint het rookproces in rookkasten die hij zelf ontwikkeld heeft. Gaele Postma rookt zijn wilde paling traditioneel op beuke- en essenhout. Dat geeft de smaak die hij zoekt.

palingrokerijpostma